​Det praktiske

Tilsynserklæringer

Hvert år har Egense Friskole besøg af en certificeret tilsynsførende

​der føres tilsyn med egense friskole

Egense friskole har hvert skoleår besøg af en certificeret tilsynsførende. Vedkommende er godkendt af Ministeriet for børn. Den tilsynsførende udarbejder ved hvert besøg en tilsynserklæring, der skal vurdere, om skolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

"Egense friskole vurderes stadig til at være en lille veldrevet friskole, hvor nærvær, tryghed og faglig udvikling fortsat er centrale værdier."

- Tilsynsførende,
"Tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021"

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det an-vendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Gratis Babymotorik Kursus
27-05-2024
Vil du gerne forbedre dit barns grovmotorik og få tips til, hvordan du aktiverer barnet hjemme? Kurset er målrettet børn i alderen 6 til 18 måneder og foregår over 3 torsdage i juni. Forløbet er gratis.
Læs hele nyheden

Indmeld dit barn til en hverdag i barnets ånd

Indmeldelse til friskolen eller naturbørnehuset

Er du i tvivl eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Det sker i Egense Friskole & Naturbørnehus

Glimt fra hverdagen

Skoleleder

Artur Stryjak

Daglig træffetid: kl. 8.00 – 15.00

​​Telefon: 26 82 95 74

E-mail: as@egefrisk.dk  ​​

Lovpligtige oplysninger

Cookie- og privatlivspolitik

Egense Friskole

Kystvej 52, Egense
​9280 Storvorde

​Telefon: 98 31 18 07

E-mail: info@egefrisk.dk

CVR: 43017217

Egense Naturbørnehus

Bådebyggervej 5, Egense
​9280 Storvorde​

​Telefon: 42 30 96 46

E-mail: as@egefrisk.dk 

Egense FRITTER

Telefon: 22 25 70 84