​Det faglige på Egense Friskole

Evaluering af undervisningen

Egense Friskoles undervisning evalueres løbende

Evaluering af undervisningen på egense friskole

På Egense Friskole er evaluering en del af undervisningen og driften af skolen.

Evaluering af elevernes faglige udvikling

Egense Friskole bruger primært online portaler til undervisningen, og dermed er der løbende en digital, indbygget evaluering af elevens faglige fremskridt. Derudover laver den enkelte lærer en uddybende evaluering af den enkelte elevs faglige fremskridt, når det synes nødvendigt.

Der benyttes nationale test i fagene for at vurdere elevernes standpunkt og/eller udbytte af undervisningen.

Lærermøder

Skolens leder og lærere drøfter på lærermøder klassernes og elevernes fremskridt og udfordringer samt faglige og sociale forhold. I forlængelse af ovenstående, drøfter skolens leder og lærere emner og opgaver i skolens aktuelle undervisning.

Forældremøder

Der afholdes 1-2 årlige forældremøder, hvor forældrene dels underrettes om skolens syn på deres børns udbytte af undervisningen og skolegangen, dels sammen med de andre forældre drøfter, kommenterer og vurderer klassens arbejde og samvær som helhed.

2 gange om året afholdes individuelle skole-hjem samtaler, i hvilke både forældre og barn deltager. Her underrettes om barnets udbytte af undervisningen, det sociale samvær med de øvrige børn, opførsel og planer for den videre undervisning af den enkelte.

Ved enhver beslutning om særlige tiltag overfor enkeltelever eller klasser, underrettes de pågældende forældre i forbindelse med at nye tiltag iværksættes.

Breve, telefon og personlige samtaler bruges i vidt omfang til løbende kommunikation af faglige og sociale planer og vurderinger.

Samarbejde ml. skolens ledelse og skolebestyrelsen

​Aktuelle temaer fra skolens dagligdag drøftes løbende ml. skoleleder og skolebestyrelse. Det sker løbende, men også i forbindelse med lærermøder og bestyrelsesmøder.

Skolens årsevaluering

I følge Friskoleloven skal skolen hvert år evaluere årets undervisning og aktiviteter. Årsevalueringen foregår på Egense Friskole mundtligt på et møde, men med referat.

Hver lærer vælger i sin evaluering at fremhæve nogle fokuspunkter, som læreren finder det vigtigt at diskutere. Hermed kommer der fokus på de sværeste udfordringer og de største problemfelter.

Processen ved årsevalueringen

  1. Skoleledelsen kategoriserer de vigtigste evalueringsemner under fælles overskrifter, hvilket giver en række fokuspunkter. Denne liste over fokuspunkter kan offentliggøres.
  2. Skoleledelsen udtrækker væsentlige synspunkter og alle konklusioner fra det skrevne referat og bortcensurerer eventuelle følsomme sætninger, så det kan offentliggøres.
  3. Konklusionerne med handleplan udgør både evaluering og opfølgningsplan. Punkt 1), 2) og 3) offentliggøres i et kortfattet, sammenhængende hele i august og erstattes hvert år af den aktuelle evaluering. Dette sidste er skolelederens ansvar

Herunder kan du se de seneste Evalueringsrapporter

Sidste skoledag fejres d. 27. juni. kl. 16:30
24-06-2024
Vi afslutter skoleåret med maner med et arrangement på sportspladsen d. 27. juni 2024 kl. 16:30
Læs hele nyheden

Indmeld dit barn til en hverdag i barnets ånd

Indmeldelse til friskolen eller naturbørnehuset

Er du i tvivl eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Det sker i Egense Friskole & Naturbørnehus

Glimt fra hverdagen

Skoleleder

Artur Stryjak

Daglig træffetid: kl. 8.00 – 15.00

​​Telefon: 26 82 95 74

E-mail: as@egefrisk.dk  ​​

Lovpligtige oplysninger

Cookie- og privatlivspolitik

Egense Friskole

Kystvej 52, Egense
​9280 Storvorde

​Telefon: 98 31 18 07

E-mail: info@egefrisk.dk

CVR: 43017217

Egense Naturbørnehus

Bådebyggervej 5, Egense
​9280 Storvorde​

​Telefon: 42 30 96 46

E-mail: as@egefrisk.dk 

Egense FRITTER

Telefon: 22 25 70 84