​Vores værdier

Fællesskab

I Egense Friskole & Naturbørnehus kender alle hinanden
på tværs af tilhørsforhold til institutionen

Fællesskab som værdi

En af Egense Friskoles og Naturbørnehusets værdier er fællesskabet. Begge steder lægger vi vægt på rummelighed, tolerance og sammenhold.

Alle børn kender hinanden og det samme gør forældre og lærere og pædagoger. Det skaber tryghed og trivsel for eleverne og danner derfor et godt fundament for det enkelte barns læring og udvikling.

Børnehus og skole hænger sammen

​Der er faglig sammenhæng mellem vores vuggestue, børnehave og skole.

  • Vores vuggestuebørn introduceres nænsomt til at rykke op i børnehaven, når tiden er inde.
  • Vores skoleklare børnehavebørn deltager i såkaldt førskole én dag om ugen fra marts måned i det år, de starter i skole. De deltager også i vores fælles morgensamling. Det letter overgangen fra børnehave til skole.
  • I vores emneuger deltager alle børn fra den yngste i børnehaven til den ældste afgangselev. Dette skaber en tryghed blandt alle børn og der er aldrig langt til den nærmeste voksne.

Bøgetræets betydning

Foran Egense Friskole ud mod Kystvej, står et stort bøgetræ. Træet optræder også i vores logo. Det illustrerer skolens dybe rødder i Egenses lokalsamfund og børnenes evne til at spire og vokse.

Vi ser børnene for dem de er - på det niveau, de befinder sig på - og så arbejder vi i fællesskab sammen med de vigtige personer i barnets liv, så de hver især udvikler sig i en god retning.

At være en del af et fællesskab styrker børn og skaber trygheD

​I Egense Friskole & Naturbørnehus hilser alle på hinanden både børn, forældre, personale og bestyrelse. Alle kender hinanden på tværs af tilhørsforhold til skolen. På den måde skaber vi et sammenhold, der støtter og hjælper børnene til den bedst mulige institutions- og skoleoplevelse.

Faglig sparring på tværs af klassetrin

Nogle af af Egense Friskoles fag er samlæste på tværs af årgange. Det betyder, at elever fra forskellige årgange mødes om det samme fag. Vi differentierer undervisningen, så den passer til den enkelte elev.

Fordi vores elever kender hinanden både fra undervisningen og frikvartererne, er det nemmere for dem at støtte hinanden og lege sammen på tværs af klasserne. Derfor er det er ikke usædvanligt hos Egense Friskole, at store og små børn leger sammen eller fordyber sig i samme emne på hvert sit niveau. Et eksempel er, når de store børn læser højt for de små. Det styrker understøtter en af vores andre værdier Social og faglig dannelse.

Gratis Babymotorik Kursus
27-05-2024
Vil du gerne forbedre dit barns grovmotorik og få tips til, hvordan du aktiverer barnet hjemme? Kurset er målrettet børn i alderen 6 til 18 måneder og foregår over 3 torsdage i juni. Forløbet er gratis.
Læs hele nyheden

Indmeld dit barn til en hverdag i barnets ånd

Indmeldelse til friskolen eller naturbørnehuset

Er du i tvivl eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Det sker i Egense Friskole & Naturbørnehus

Glimt fra hverdagen

Skoleleder

Artur Stryjak

Daglig træffetid: kl. 8.00 – 15.00

​​Telefon: 26 82 95 74

E-mail: as@egefrisk.dk  ​​

Lovpligtige oplysninger

Cookie- og privatlivspolitik

Egense Friskole

Kystvej 52, Egense
​9280 Storvorde

​Telefon: 98 31 18 07

E-mail: info@egefrisk.dk

CVR: 43017217

Egense Naturbørnehus

Bådebyggervej 5, Egense
​9280 Storvorde​

​Telefon: 42 30 96 46

E-mail: as@egefrisk.dk 

Egense FRITTER

Telefon: 22 25 70 84