​Om Egense Friskole

Egense friskoles historie

Der har været skole i Egense i over 100 år

Skole i egense siden 1827

Egense forsamlingshus er bygget i 1827 og blev benyttet til skole i mange år, men i begyndelsen af 1900-tallet blev der bygget en traditionel rød landsbyskole. Her var plads til stor klasse og lille klasse.

skolen nedrives i 1960-61 p.g.a. hals/egense færgen

I 1960-61 skulle der etableres ny vej til Hals-Egense færgen og skolen lå i vejen for den nye vej. Det daværende sogneråd i Mou kommune besluttede derfor, at Egense skole skulle nedlægges og skolen nedrives. Men da næsten 100 % af Egenses borgere var imod, kunne man ikke udføre dette i den indeværende valgperiode. Man måtte vente til nyvalg til sognerådet, så kunne det efter loven lade sig gøre.

midlertidig skole i smedjen

Da skolen ikke kunne nedlægges, erhvervede kommunen smedens ejendom på Kystvej 52 og ombyggede den til midlertidig skole. Den skulle kun bestå til valget i 1963.

Egenses beboere etablerer en friskole 1. nov. 1963

​Da valget i 1963 var overstået, var der stadig flertal i sognerådet for at nedlægge Egense skole, men en kreds af borgere i Egense, bl.a. Laust Nørgaard Bentsen, Erik Kristensen og Bente Flou, var klar over, at byen var ved at miste sin skole og dermed et samlingspunkt. De var aktive i oprettelsen af friskolen.

Friskolen forbliver i smedjen

Friskolen fik lov til at fortsætte med at anvende bygningerne på Kystvej 52, hvor den stadig er. Eftersom skolen er placeret i bygninger, der tidligere har været ejet af byens smed, er flere af vores undervisningslokaler navngivet efter begreber, der hører sig til i smedens verden. Eksempler er "Essen", "Ambolten" og "Smedjen".

dedikerede kræfter driver skolen

Da Egense Friskole blev etableret i 1963, blev der ansat to lærere, Knud Fogt og Benny Sørensen. Fogt blev skoleleder og var det indtil nov. 1965, hvor han fik andet job som højskoleforstander.

Friskolen har haft svingende elevtal i takt med antallet af byens børn.

I 63 var der ca 30 elever og i 87 var der 28.

Tilbage i 2016 kunne Egense Friskole fejre 53 års fødselsdag. Det blev markeret med fødselsdagssang til Morgensamling.

skoleledere igennem tiden

 • 1963: Knud Fogt
 • 1966: Benny Sørensen (konstitueret)
 • 1966: Holtegaard Andersen
 • 1969: Niels Jensen.
 • 1987: Lars Andersen
 • 2004: Rigmor Jørgensen

 • 2008: Lars Andersen (konstitueret)

 • 2009: Lars Andersen genvælges som skoleleder

 • 2013: Martin von Undall

 • 2018: Sanne Froberg

 • 2021: Signe Hassing Askehave (konstitueret)
 • 2022: Artur Stryjak

Nogle markante årstal

 • 1983: Man indførte skolepenge. 100 kr. pr. familie. Formodentlig Danmarks eneste friskole med både statsstøtte og kommunestøtte.
 • 1989: Egense Friskole køber ejendommen Kystvej 52 af Sejlflod Kommune. Der blev bygget 100 kvm. undervisningslokaler til. Samtidig bortfaldt kommunetilskuddet endeligt
 • 1992: De første computere indkøbes
 • 1994: Der oprettes SFO med Birgit Korsgaard som leder
 • 1995: Ny toiletbygning etableres
 • 1999: Der laves rulleskøjtebane på sportspladsen i samarbejde med Egense Borgerforening
 • 2000: Nyt klasseværelse på smedjens loft
 • 2001: Nyt lokale til SFO´en på villaens loft
 • 2000: Etablering af den DIGITALE Landsby Egense i samarbejde med IT-cafeen. Egense Friskole er stadig en vigtig brik i Egense bys liv og i samarbejde med de talrige andre foreninger i byen. Dette gælder i særlig grad Egense Borgerforening og Egense sejlklub.
 • 2011: Egense Friskoles etablerer naturbørnehave i bygninger på skolens sportsplads
 • 2021: Der etableres vuggestue for de 0-3 årige i samme bygning som børnehaven. Dermed ændres institutionens navn fra Egense Friskole & Naturbørnehave til Egense Friskole & Naturbørnehus
1 ledig vuggestueplads i børnehuset pr. 1. juli 2024
15-05-2024
Fra d. 1. juli har Egense Vuggestue fået en enkelt plads fri.
Læs hele nyheden

Indmeld dit barn til en hverdag i barnets ånd

Indmeldelse til friskolen eller naturbørnehuset

Er du i tvivl eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Det sker i Egense Friskole & Naturbørnehus

Glimt fra hverdagen

Skoleleder

Artur Stryjak

Daglig træffetid: kl. 8.00 – 15.00

​​Telefon: 26 82 95 74

E-mail: as@egefrisk.dk  ​​

Lovpligtige oplysninger

Cookie- og privatlivspolitik

Egense Friskole

Kystvej 52, Egense
​9280 Storvorde

​Telefon: 98 31 18 07

E-mail: info@egefrisk.dk

CVR: 43017217

Egense Naturbørnehus

Bådebyggervej 5, Egense
​9280 Storvorde​

​Telefon: 42 30 96 46

E-mail: as@egefrisk.dk 

Egense FRITTER

Telefon: 22 25 70 84