98 31 18 07 info@egefrisk.dk
v

Vores personale

 

 

Sanne Froberg

Sanne Froberg

Skoleleder

sanne@egefrisk.dk

Underviser i dansk, kristendom, N/T og SPS

Mie Knudsen

Mie Knudsen

Lærer

miex5940@egefrisk.dk

Alkalærunderviser

Underviser dansk i indskolingen

Signe Askehave

Signe Askehave

Lærer

sign6624@egefrisk.dk

Diplomuddannet Alkalær-underviser.

Underviser dansk, tysk, biologi, samfundsfag

Anne Charlotte Pedersen

Anne Charlotte Pedersen

Lærer

anne17d3@egefrisk.dk

Underviser i matematik, historie, kristendom og N/T 

Tania Viljoen

Tania Viljoen

Lærer

tani0669@egefrisk.dk

 Underviser i engelsk

Patrick Bols

Patrick Bols

Lærer

pb@egefrisk.dk

Underviser i matematik, og naturfagelige fag

 

Kasper Malmberg

Kasper Malmberg

Afdelingsleder Pædagog

Tine Mortensen

Tine Mortensen

Pædagogisk Assistent (barsel til ultimo 2020)

Heidi Louise Christensen

Heidi Louise Christensen

Pædagogmedhjælper

heid467c@egefrisk.dk
Diplomuddannet Alkalær-underviser.