98 31 18 07 info@egefrisk.dk
v

Skole

 

 

Skolebus

På Egense friskole har vi vores egen bus. Bussen kører som skolebus og henter eleverne om morgenen og kører dem hjem efter endt skoledag.

Vi kører i en omkreds af ca. 25-30 km. fra skolen, så kontakt os, hvis dit barn ønsker skolebusordning. . 
Derudover bruger vi også bussen til udflugter for både fritteren, børnehaven og skolen.

Priser på skolebusordning:

(km. måles via krak fra hjemadressen til skolen. Har eleven mere end én bopæl, så kontakt kontoret for pris)

0-9 km. = 200 kr mdr.
10-15 km. = 300 kr. mdr.
16+ km. = 400 kr mdr.

 

Ønsker man at benytte bussen fra tid til anden, så kan man med fordel købe et 10-turskort:
10-turskort = 130 kr.

Søskenderabat på månedkort:

1. kort fuld pris
2. kort 25 %
3. kort 50 %
efterfølgende kort 50 %

 

Månedskort skal opsiges senest d. 15. i måneden. Der gives ikke rabat i ferier. Juli er betalingsfri.  

Alkalær

Alkalær står for alle kan lære at læse. Vi bruger metoden helt fra 0. klasse, og så længe der er behov for det hos den enkelte elev. Metoden tager udgangspunkt i fonetik, og som det første lærer eleven bogstavernes lyde. Herefter vil eleven blive præsenteret for lydret læsning. Efterfølgende vil eleven bevæge sig trin for trin op ad læsetrappen for til sidst at ende på det sidste trin, der kaldes læserutine.

Det kan være forskelligt fra elev til elev, hvornår de er klar til at gå fra søde ord (lydrette ord) til drilleord (ikke lydrette ord). Metoden sikrer, at alle lærer i deres tempo, og at det grundlæggende er på plads inden næste trin påbegyndes.

Metoden rummer det og meget mere! Hvis du er nysgerrig, så læs mere på Alkalærs hjemmeside.

Tidlig sprogstart

Sprogundervisningen på Egense friskole begynder allerede i 0. kl. Her begynder eleverne at lege med det engelske sprog og fra 4. klasse starter eleverne med tysk.

Vi oplever, at børnene synes, det er sjovt, at lære et andet sprog, og det at de “snuser” til sproget i de tidlige klasser gør, at de senere hen har nemmere ved at tilegne sig fremmedsprog.

Tema

Vi arbejder med tema en gang ugentligt, hvor vi over en periode arbejder med temaer, som passer til årstiden, interesser mv. Nogle gange er klasserne for sig selv og andre temaer ligger op til, at der arbejdes på tværs af årgangene.I tema er der fokus på de praktisk/musiske fag.

Svømning

10 gange om året tager hele skolen til svømning. Både store og små lærer at svømme og glæden ved vand. Børnene svømme også “mærker”. 

Morgensang

Hver morgen har vi morgensang. Vi samles i smedjen (vores store lokale), og synger en sang. Derudover bliver børnene råbt op, og er der nogle fødselarer, så markeres dette. 

Derudover så er der ofte et ekstra indslag, hvor lærerne eller eleverne vil fortælle eller fremvise noget.