Indkaldelse til generalforsamling d. 12. april 2023

​Egense Friskole & Naturbørnehus afholder generalforsamling onsdag d. 12. april, 2023.


Hvor? Egense Friskole, Kystvej 52, Egense, 9280 Storvorde, lokale Smedjen

Hvornår? Kl 17:00

For hvem? Alle med interesse i skolen eller børnehuset er meget velkomne.

Er der forplejning? Der sælges sodavand og vand til 10kr./stk. samt serveres gratis aftensmad efter generalforsamlingen

Hvorfor er det vigtigt? På generalforsamlingen gør skolen og naturbørnehusets bestyrelse status. Vi ser tilbage på, hvordan den sidste tid er gået og vi giver alle interesserede et indblik i, hvordan vi mener, at Egense Friskole og naturbørnehuset bør udvikle sig. Der er også mulighed for at få indblik i skolens og børnehusets økonomi, stille spørgsmål og selv være med til at præge retningen for skole og børnehus.


kom og lyt

Der er mulighed for blot at komme og få en status fremlagt af bestyrelsen.

Stil spørgsmål

Hvis der er noget, du gerne vil have, at vi tager op til generalforsamlingen​, så har du mulighed for at komme med forslag, som vi tager op. Forslag skal sendes skriftligt til bestyrelsens sekretær Tina Andersen på ta@egefrisk.dk inden d. 5. april 2023


Du kan også stille op til bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Der er ved denne generalforsamling to medlemmer, der ikke genopstiller - og der er derfor brug for aktive folk, der gerne vil bidrage til skolen og børnehusets fremme.


Vi er en aktiv bestyrelse, der mødes fast én gang om måneden og hvis der er brug for det - nogle gange mere. Herudover er vi løbende i dialog med skolelederen, skolens lærere og børnehusets personale om stort og småt. Hvis du gerne vil se hvilke emner, vi behandler, kan du få et indblik ved at læse bestyrelsens seneste referater.


At være medlem af bestyrelsen indebærer at diskutere og arbejde med de emner, som opstår hen ad vejen, når man driver en friskole og et børnehus. Eksempler kan være:


 • Hvordan kan vi rekruttere flere børn til skole og børnehus?
 • Hvordan sikrer vi trivslen blandt børn og voksne?
 • Hvordan vedligeholder vi bedst bygninger og udeområder?
 • Hvordan skaber vi balance i økonomien?

Du skal ikke være ekspert for at være med i bestyrelsen eller have prøvet det før, men du skal have mod på at møde op til bestyrelsesmøderne og være med til at diskutere de relevante emner. Vi ser også gerne, at du påtager dig nogle opgaver ind i mellem. Ofte er det, at ringe eller skrive en e-mail til et menneske, der ved mere om et emne, end du selv gør.


Dagsorden til generalforsamlingen

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsen aflægger beretning
 • Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering
 • Skolekredsen/Forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Skolekredsen/Forældrekredsens valg af suppleanter

 • Indkomne forslag
 • Eventuelt
 • Aftensmad til alle fremmødte


Umiddelbart derefter afholder Egense Friskole & Naturbørnehus' støtteforening generalforsamling, hvor der også er mulighed for at stille op til bestyrelsen.


Støtteforeningens opgave er at indsamle penge og midler til støtte for børnehus og friskole. Det kan være ved at afholde arrangementer eller søge fonde. Pengene kan gå til forbedringer af bygninger, indkøb af sportsudstyr eller andet grej samt til at holde sjove arrangementer for børnene.


Har du derfor en lille event-mager i maven og kan lide at få ideer til, hvordan man skaffe sjove og brugbare ting hjem til børnehus eller skole, så er det oplagt at stille op til støtteforeningen.


Vi glæder os til at se så mange som muligt


Venlig hilsen

Egense Friskole & Naturbørnehus' bestyrelse

Kom til børnekoncert og informationsevent om Mini-DUS 2024
02-10-2023
Egense Friskole inviterer til gratis børnekoncert med Michael Back d. 1. nov. kl. 16:30. Efter koncerten er der åbent hus, hvor du og dit barn kan høre mere om Egense Friskole.
Læs hele nyheden

Indmeld dit barn til en hverdag i barnets ånd

Indmeldelse til friskolen eller naturbørnehuset

Er du i tvivl eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Det sker i Egense Friskole & Naturbørnehus

Glimt fra hverdagen

Skoleleder

Artur Stryjak

Daglig træffetid: kl. 8.00 – 15.00

​​Telefon: 26 82 95 74

E-mail: as@egefrisk.dk  ​​

Lovpligtige oplysninger

Cookie- og privatlivspolitik

Egense Friskole

Kystvej 52, Egense
​9280 Storvorde

​Telefon: 98 31 18 07

E-mail: info@egefrisk.dk

CVR: 43017217

Egense Naturbørnehus

Bådebyggervej 5, Egense
​9280 Storvorde​

​Telefon: 42 30 96 46

E-mail: as@egefrisk.dk 

Egense FRITTER

Telefon: 22 25 70 84