98 31 18 07 info@egefrisk.dk
v

Naturbørnehave & Fritter

 Åbningstider fritter/børnehave

mandag – torsdag kl. 6.15-17.00

fredag kl. 6.15-16.00

 

R

Fakta om børnehaven og fritteren

Vi har en meget lav nomering og tid til det enkelte barn.

Vi bruger naturen og elsker at blive beskidte.

Vi er meget ude, men vi er ikke en udebørnehave, så bliver der for vådt og koldt, så går vi ind.

Fritter og børnehaven er meget sammen, men har også tid hver for sig. 

Vi snupper lige bussen en tur “ud i det blå”.

 

 

R

Værdier

6 kerneværdier

  • Personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Sprog og kommunikation
  • Sundhed, bevægelse og motorisk udvikling
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
  • Naturen

  

 

 

 

Formål

Naturbørnehave har til formål, gennem oplevelser i naturen, at skabe trygge rammer for læring og udvikling baseret på omsorg, socialt fællesskab og kreativitet. Dette skal ske i samarbejde med forældrene, ved gennem gensidig ansvarlighed, at forberede børnene til et liv som aktive og medlevende samfundsborgere.

Vi vil have vores faste base, hvor vi mødes om morgenen/formiddagen, men vi vil bestræbe os på at skabe et grundlag for et institutionsliv med rødder i naturen.

  • Vi tror på at naturen rummer muligheder, som ikke er til stede inden døre, da en daglig pædagogisk praksis med rødder i naturen, og et aktivt udeliv giver de bedste forudsætninger for at stimulere barnets hele udvikling. Naturen er i stadig forandring og vil konstant byde på alsidige udfordringer, oplevelser og forskellige sanseoplevelser.
  • Vi mener, at et læringsmiljø med rødder i naturen giver mulighed for at skabe større succes, trivsel og tryghed, da naturen giver frihed og rum, og dermed færre konflikter og påbud.
  • Vi vil bestræbe os på at præsentere, inspirere og igangsætte, således at barnet i eget tempo og på eget niveau får mulighed for at opdage undersøge, udforske og ikke mindst erobre indholdet, som naturen, som ramme byder på.

 De pædagogiske lærerplaner findes HER

Naturbørnehave lever op til Aalborg kommunes kvalitetskrav til private dagtilbud. Herunder bl.a. underretningspligten, jf. Servicelovens § 35. Der vil desuden som en del af perspektivplanen være udarbejdet læreplaner for dagtilbuddet, som det fremgår af Servicelovens§ 8a. Ovenstående kan findes på Aalborg Kommunes hjemmeside under private dagtilbud.

Arrangementer & ture

  

 

Vi bruger den nærliggende natur – skov, strand og fjord.

 

2 gange årligt besøger vi en gård i Egense og følger livet på gården.

 

Vi tager til Mulbjergene.

 

Vi besøger sejlklubben i Egense

 

Vi benytter skolens faciliteter.

 

En gang årligt afholder vi Bedsteforældredag.

 

Vi holder Påskefrokost og Julefrokost i Fritteren.

 

Hver uge udsendes skolens ugebrev, hvor vi har vores klumme. Her fortæller vi om ugens aktiviteter og hvad næste uge bringer, så forældrene er informeret om børnenes dagligdag.