​Egense Friskole

undervisningspolitik for
børnehaveklassen 2024/2025

Her kan du læse mere om Egense Friskoles undervisningspolitik
for skolens børnehaveklasse 2024/2025

formål og overordnet tilgang

Børnehaveklassen på Egense Friskole har som formål at lægge fundamentet for en alsidig udvikling hos hver enkelt elev. Dette opnås gennem udfordringer, der stimulerer nysgerrighed, videbegær, og skaber lyst til læring, samtidig med, at eleverne bliver fortrolige med skolemiljøet.

Overordnet tilgang til undervisningen i børnehaveklassen

Undervisningen fokuserer på at skabe sammenhæng mellem overgangen fra hjem og dagtilbud til skolen samt mellem børnehaveklassen og de efterfølgende klassetrin og skolefritidsordning (Fritter). 

Leg og Playfull Learning udgør et centralt element, vægtet på legens egenværdi og læring gennem leg og legelignende aktiviteter. Undervisningen tager udgangspunkt i at videreudvikle elevernes færdigheder, viden og erfaringer fra familie, dagtilbud og fritid. Samtidig fokuserer vi i legen på trivsel og fællesskab blandt børnene.

Undervisningsmetoder og -midler

Dansk: Egense Friskole underviser i overensstemmelse med Molevitten-materialet. Molevitten er et nyt dansksystem til indskolingen fra 0. klasse til 2. klasse, som består af to spor: et læsespor og et litteraturspor.

Matematik: Egense Friskole bruge KonteXt+ materialet i børnehaveklassen. KonteXt+ 0 er en helt ny moderne udgave til børnehaveklassen. Den tidligere struktur og ide bag systemet er bevaret, men elevbogen indeholder flere nyheder. På baggrund af de erfaringer, der har været med den gamle udgave og ny forskningsviden om fx børns tidlige talforståelse, har vi ændret elevbogen således, at hvert kapitel nu indledes med værksteder og opgaverne er en blanding af de tidligere opgaver, men med justeringer og supplerende tiltag samt helt nye opgaver.

Udover grundbøgerne bruger vi hæfter som Legeøgen, matematikfessor, “Lær at tælle med Bobber Bjørn”, vi bruger også lejlighedshæfter omkring jul, påske og andre aktiviteter. Det sikrer en bred og helhedsorienteret tilgang til undervisningen i børnehaveklassen.

Opfølgning og forældresamarbejde

Der er regelmæssige opfølgningsmøder mellem lærere og forældre for at dele viden om elevernes udvikling og trivsel. Forældresamarbejdet omfatter også information om undervisningens indhold og pædagogiske tilgange samt muligheder for forældreinvolvering.

Trivsel på Egense Friskole

På Egense Friskole i børnehaveklassen er trivsel i højsædet. Med små klasser på op til 10 elever i børnehaveklassen skabes et nært og trygt læringsmiljø, hvor den personlige kontakt er i fokus. Eleverne har tætte relationer med få lærere og pædagoger, hvilket skaber gode betingelser for en positiv og støttende atmosfære.

Modtagelsen begynder allerede kl. 7.30, hvor lærerne er tilgængelige for at sikre en rolig start på dagen. Den tidlige kontakt med læreren styrker både elevernes og forældrenes følelse af tryghed og tilhørsforhold.

Undervisningen på Egense Friskole er præget af Playful Learning, hvor legende tilgange understøtter både trivsel og læring. Dette skaber en engagerende undervisning, hvor børnene ikke kun lærer, men også oplever glæden ved at udforske og fordybe sig i stoffet.

Den lille klassestørrelse og fokus på relationer skaber et miljø, hvor både lærere, pædagoger, og elever kender hinanden godt, hvilket styrker samarbejdet og bidrager til en harmonisk skolegang for børnehaveklassen på Egense Friskole.

Evaluering

Elevernes udvikling evalueres løbende baseret på de opstillede kompetencemål. 

Lærere anvender forskellige metoder, herunder observationer og dialog med eleverne for at sikre en individuel og helhedsorienteret vurdering. Dette danner grundlag for tilpasning af undervisningen og støtte til elevernes fortsatte udvikling.

Egense Friskole forpligter sig til at skabe et inkluderende, stimulerende og udviklende læringsmiljø for børnehaveklassen, hvor elevernes trivsel og læring står i centrum.

Vil du høre mere om børnehaveklassen 2024/2025?

Tag en snak med Egense Friskoles leder Artur Stryjak, på tlf. 26 82 95 74 eller via as@egefrisk.dk

Pris for børnehaveklasse 2024/2025

Pris fra skolestart (August 2024 - ) : 1000 kr. /mdr.

Læs mere om pris for friskole og fritter for at se oversigt over søskende-rabatter, SFO-tilbud mm.

Kompetencemål i børnehaveklassen

(Baseret på Børne og- Undervisningsministeriets Fælles Mål efter børnehaveklassen)

 • Sprog:

  • Eleven skal kunne veksle mellem at lytte og udtrykke sig.

  • Eleven skal have kendskab til talesprogets funktioner.

  • Eleven skal kunne gengive indhold af tekster.

  • Eleven skal kunne eksperimentere med rim, bogstavlyde, ord, og sætningsdannelse.

  • Eleven skal have kendskab til bogstavlydforbindelser og enkle regler for ord og sætningsdannelse.

 • Matematisk Opmærksomhed:

  • Eleven skal kunne læse og ordne etcifrede naturlige tal.

  • Eleven skal have kendskab til talsymbolerne og deres ordning.

  • Eleven skal kunne bestemme antal i hverdagssituationer.

  • Eleven skal kunne gengive og beskrive enkle figurer og mønstre.

  • Eleven skal kunne anvende enkle forklaringer i forbindelse med placering og størrelse.

 • Naturfaglige Fænomener:

  • Eleven skal kunne forbinde vejrfænomener til årstiderne.

  • Eleven skal kunne genkende dyr og planter i nærområdet.

  • Eleven skal kunne tage hensyn til naturen ved at tilpasse sin adfærd og leg.

  • Eleven skal kunne undersøge naturen ud fra egne iagttagelser, herunder med digitale værktøjer.

 • Kreative og Musiske Udtryksformer:

  • Eleven skal kunne fortælle om egne oplevelser af billeder, musik og drama.

  • Eleven skal kunne eksperimentere med egne udtryk i billeder, musik og drama, både alene og i fællesskab.

  • Eleven skal kunne anvende digitale medier i bearbejdelsen af oplevelser og i kreative udtryk.

 • Krop og Bevægelse:

  • Eleven skal kunne bruge kroppen varieret.

  • Eleven skal have kendskab til motorik og kroppens opbygning.

  • Eleven skal kunne lege alsidigt, også med digitale lege.

  • Eleven skal beherske basal personlig hygiejne.

  • Eleven skal kunne sammensætte et sundt måltid.

 • Engagement og Fællesskab:

  • Eleven skal kunne opbygge og efterleve klassens normer.

  • Eleven skal kunne tage initiativ og fastholde valg.

  • Eleven skal kunne etablere og vedligeholde positive relationer.

  • Eleven skal kunne handle hensigtsmæssigt på egne og andres følelser.

  • Eleven skal kunne vurdere egne styrker og svagheder.

Usikker på transporten til skole?

Egense Friskole har sin egen skolebus. Den kører pt. en rute mellem Aalborg øst, via Klarup, Storvorde og Mou til Egense friskole. Vi tilrettelægger dog gerne ruten efter elevernes transport-behov eller arrangerer samkørsel blandt forældre, hvis det er muligt. Herudover buslinje 56 til og fra Egense. Vi er altid åbne for en samtale om mulighederne.

Gratis børneteater fra Teater Nordkraft i Egense: "Der var engang..." (for 3-6 årige)
29-01-2024
Kom til gratis og sjov teater-forestilling med din 3-6 årige i Egense fredag d. 2. februar 2024 kl. 15:00-15:30. Dørene åbner kl. 14:30 med velkomst-popcorn i skolegården på Egense Friskole.
Læs hele nyheden

Indmeld dit barn til en hverdag i barnets ånd

Indmeldelse til friskolen eller naturbørnehuset

Er du i tvivl eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Det sker i Egense Friskole & Naturbørnehus

Glimt fra hverdagen

Skoleleder

Artur Stryjak

Daglig træffetid: kl. 8.00 – 15.00

​​Telefon: 26 82 95 74

E-mail: as@egefrisk.dk  ​​

Lovpligtige oplysninger

Cookie- og privatlivspolitik

Egense Friskole

Kystvej 52, Egense
​9280 Storvorde

​Telefon: 98 31 18 07

E-mail: info@egefrisk.dk

CVR: 43017217

Egense Naturbørnehus

Bådebyggervej 5, Egense
​9280 Storvorde​

​Telefon: 42 30 96 46

E-mail: as@egefrisk.dk 

Egense FRITTER

Telefon: 22 25 70 84