98 31 18 07 info@egefrisk.dk
v

ENS-Støtteforening

 

 

Formål 

ENS – Egense Friskole & Naturbørnehave støtteforenings formål er

  • at begunstige naturbørnehave, skole og skolefritidsordning.
  • at sikre institutionernes inden – og udendørs arealers løbende vedligeholdes og forbedring.
  • at sikre aktiviteter for foreningens medlemmer.

Medlemskab

Alle interesserede kan blive medlem af foreningen ved kontakt til formand Tine Mortensen eller sende en mail til tine5746@egefrisk.dk

Møder i foreningen kan ses i skolens kalender som: BM ENS. Alle møder er åbne for foreningens medlemmer.

Kontingent

Kontingentet betales efter generalforsamling i august måned forud for perioden 1. september til 30. august.

Kontingent opkrævning udsendes inden udgangen af oktober måned.

Kontingent udgør 50 kr. årligt.

Kontingentet indbetales på konto nr: 0001262262: i Merkur Bank med reg. nr.: 8401 eller via MobilePay til 26650 med besked om indbetaler ogeller mail.

Bestyrelse

Formand: Tine Mortensen

Næstformand: Heidi Christensen

Sekretær: Heidi Blaabjerg Feder

Revisor: Tine Mortensen

Medlem: Jesper Witting

Suppleant: 

Vedtægter

Egense Friskole & Naturbørnehaves støtteforenings vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 23.10.2013