98 31 18 07 info@egefrisk.dk
v

ENS-Støtteforening

 

 

Formål 

ENS – Egense Friskole & Naturbørnehave støtteforenings formål er

  • at begunstige naturbørnehave, skole og skolefritidsordning.
  • at sikre institutionernes inden – og udendørs arealers løbende vedligeholdes og forbedring.
  • at sikre aktiviteter for foreningens medlemmer.

Medlemskab

Alle interesserede kan blive medlem af foreningen ved kontakt til formand, Dorthe N. Christensen eller revisor Martin von Undall, eller ved at indbetale til kontingent.

Møder i foreningen kan ses i skolens kalender som: BM ENS. Alle møder er åbne for foreningens medlemmer.

Kontingent

Kontingentet betales efter generalforsamling i august måned forud for perioden 1. september til 30. august.

Kontingent opkrævning udsendes inden udgangen af oktober måned.

Kontingent udgør 50 kr. årligt.

Kontingentet indbetales på konto nr: 0001262262: i Merkur Bank med reg. nr.: 8401 eller via Swipp og MobilePay til 26650 med besked om indbetaler ogeller mail.

Bestyrelse

Formand: Dorthe Nørtved Christensen

Næstformand: Tine Mortensen

Sekretær: Heidi Blaabjerg Feder

Revisor: Martin von Undall

Medlem: Renè Kaldal

Suppleant: Ingen Marie Grøndahl

Vedtægter

Egense Friskole & Naturbørnehaves støtteforenings vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 23.10.2013