SKOLEN
Nyhedsbrev
besøg vores facebook side

EGENSE FRISKOLE & NATURBØRNEHAVE

Velkommen til Egense Friskole

 

Egense Friskole er en privat skole, der bygger på et Grundtvig-Koldsk fundament. Skolens formål er at give eleverne almene, solide kundskaber og kompetencer i trygge og overskuelige rammer, så børnene i samarbejde med forældrene udvikles til aktive og medlevende samfundsborgere. Engagement, nærvær og sammenhold er centrale værdier.

 

Friskolen er en lille skole. Dette giver barnet overblik og tryghed. Alle kender alle. Det er hele familiens skole, og forældre og søskende er en aktiv del af skolens aktiviteter i løbet af skoleåret.

 

Undervisningen foregår i klasser med lav klassekvotient, hvilket giver læreren god tid til hver enkelt elev.

Skolen kan tilbyde undervisning fra børnehaveklassen til og med 7. klasse. Eleverne i 0. klasse modtager undervisning, som fremmer deres lyst til at lære og som giver dem de bedste forudsætninger for at starte i 1. klasse. Der undervises bl.a. efter principper fra AlKaLær metoden, således at eleverne lærer at læse tidligt.

 

Den enkelte elevs skolegang betragtes som værende en igangværende proces, hvorfor også undervisningen i de enkelte fag tilrettelægges som en fortløbende proces op igennem klasserne. Alle oplever projektarbejdsformen flere gange; temaundervisning og emnedage giver mulighed for fordybelse og kreativitet, og i det hele taget tilstræber vi os på at gøre eleverne rustede til overgangen til andre skoleformer efter 7. klasse, såvel fagligt som personligt.

 

 

Værdigrundlag

 

Det er Egense Friskoles mål og værdigrundlag at skabe trygge rammer for læring og udvikling. Grundlaget herfor er omsorg, respekt, socialt fællesskab og kreativitet. Dette skal ske i tæt samarbejde med forældrene og gennem gensidig ansvarlighed forberede børnene til et liv som aktive og medlevende samfundsborgere. Det gensidige forældresamarbejde er baseret på dialog, tillid, ærlighed og åbenhed – og en vej hertil er gensidigt højt informationsniveau.

 

Der er formelle samarbejdssituationer som skole-hjem samtaler (barnets kognitive, faglige og sociale udvikling), og mere uformelle samtaler om det enkelte barn. Det er til enhver tid muligt at overvære undervisningen, og forældre er en naturlig del af en række aktiviteter, hvor der er brug for ekstra hænder. Herved oparbejdes et fællesskab – og en fornemmelse af ”hele familiens skole” og oplevelse af at være en del af noget større, hvor alle bidrager.

 

Formålet med Egense Friskole er danne og forbrede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

 

Målet er at ruste børnene til et liv, baseret på viden, ansvarlighed og aktiv deltagelse, hvorfor demokratibegrebet fylder meget. Ikke blot i den daglige omgangsform, men også i faglige prioriteringer i løbet af skoleåret, hvor det omgivende samfund og begivenheder her tit og ofte indgår i undervisningen.

 

 

Vil du vide mere om Egense Friskole & Naturbørnehave...

 

Så ring til vores skoleleder Martin von Undall eller afdelingsleder for børnehave og SFO Kasper Malmberg, eller se mere på vores facebook side

 

KONTAKT:

 

Egense Friskole

Kystvej 52, Egense

9280 Storvorde

 

Tlf. 98 31 18 07

info@egense-friskole.dk

..........................................

Egense Friskole SFO

Fritteren

Bådebyggervej 5, Egense

9280 Storvorde

 

Tlf. 42 30 96 46

km@egense-friskole.dk

..........................................

Egense Naturbørnehave

Bådebyggervej 5, Egense

9280 Storvorde

 

Tlf. 42 30 96 46

Tlf. 27 14 07 81

km@egense-friskole.dk

SKOLELEDER:

 

Martin von Undall

Tlf. 26 82 95 74

mu@egense-friskole.dk

 

Daglig træffetid kl.14 - 16

 

 

Personale Login

 

SITEMAP:

 

SKOLEN

 

Ugebreve

Personale

Bestyrelsen

Tilsynserklæringer

Visionsmøder

Vedtægter

Priser og Indmeldelse

Historie

 

FRITTEREN

 

Personale

Info

Dagligdagen

Priser

 

 

NATURBØRNEHAVEN

 

Personale

Info

Dagligdagen

Forældresamarbejdet

Tværfagligtsamarbejde

Barnets bog

Læreplaner

Priser

 

Blog